Politica de confidențialitate – cariere

CINE SUNTEM?

1.                AKTA TELECOM S.A., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând conform legislaţiei din România, având sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 10 A, Cladirea Conect, et. 4, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/13381/2012, Cod fiscal RO 28672249 (denumită în continuare „AKTA„); şi

2.                DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A., o societate pe acţiuni, înfiinţată şi funcţionând conform legislaţiei din România, având sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompeiu nr. 10 A, Cladirea Conect, et. 4, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/4049/2005, Cod fiscal RO 17307027 (denumită în continuare „DCS„); şi

3.                DIPLOMATIC DIGITAL SRL, societate cu raspundere limitata constituită și existând în baza Legislației din Romania, cu sediul social în  Bucuresti, Sector 2, Dimitrie Pompei, Nr. 10A, Cladirea Conect 1, et. 4, Camera 5, înregistrată la Registrul Comerţului Bucuresti cu numarul J40/8673/2009, cod de înregistrare fiscala 22836857, atribut fiscal RO, denumită în continuare „Diplomatic Digital„;

(AKTA şi DCS sunt denumite în continuare, în mod colectiv, „Noi” sau „Operatorii„)

4.                În sensul legislației privind protecția datelor cu caracter personal, noi suntem ”operatorii de date”, în ceea ce privește datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoane vizate (denumiţi în continuare „Utilizatorii„), și prelucrate prin intermediul paginii web www.akta.ro („Pagina Web„).

5.                Operatorii colectează și prelucrează în calitate de operator de date cu caracter personal datele candidaților interesanți să aplice pentru o poziției în cadrul AKTA, DCS sau Diplomatic Digital (”Candidații”) și care își furnizează datele cu caracter personal pe Pagina Web sau prin e-mail la adresa: hr@akta.ro

6.                Această Politică de Confidențialitate stabilește ce anume se întâmplă cu datele cu caracter personal pe care Candidații ni le furnizează, în scopul recrutării, prin interacțiunea cu Pagina Web sau prin e-mail la adresa: hr@akta.ro

7.                În cele ce urmează puteți găsi Cuprinsul acestei Politici de Confidențialitate. Pentru detalii suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate de către Operatori, faceți click pe linkurile din fiecare secțiune a Cuprinsului pentru a accesa întregul conținut al Politicii de Confidențialitate relevante pentru acel subiect.

Cuprins

 1. Ce date cu caracter personal colectăm și în ce mod le obținem?
 2. Cum obținem datele cu caracter personal despre dvs.?
 3. Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
 4. Temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
 5. Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal
 6. Transferul datelor cu caracter personal în ţări terţe
 7. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
 8. Ce nivel de siguranță asigurăm pentru datele dvs. cu caracter personal?     
 9. Drepturile dvs.
 10. Ce se întâmplă dacă nu doriți să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal?
 11. Responsabilul cu protecția datelor

 

1.  Ce categorii de date cu caracter personal colectăm despre dvs.?
1.1           Datele cu caracter personal pe care Operatorii le colectează despre dvs. („Datele Candidaților„) prin intermediul Paginii Web sunt următoarele:
1.1.1        Datele dvs. de contact: numele şi prenumele, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail și numărul de telefon;
1.1.2        Datele dvs. de bază: data nașterii, vârsta, genul, imaginea dvs.;
1.1.3        Datele dvs. din CV: date privind educația și pregătirea profesională, activități de agrement și interes, caracteristici personale, stil de viață, profesia și locul de muncă, informații despre managementul talentelor.

2. Cum obținem datele cu caracter personal despre dvs.?
2.1           Datele Candidaților sunt obținute astfel:
2.1.1        cu ocazia completării de către Candidați a câmpurilor marcate în mod corespunzător pentru fiecare dintre anunțurile referitoare la poziții vacante afișate pe Pagina Web;
2.1.2        prin încărcarea CV-urilor în secțiunea marcată în mod corespunzător pentru fiecare dintre anunțurile referitoare la poziții vacante afișate pe Pagina Web;
2.1.3        prin e-mail la adresa: hr@akta.ro

3.                Temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
3.1             Operatorii prelucrează Datele Candidaților pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract cu oricare dintre Operatori.
3.2             Operatorii prelucrează Datele Candidaților în scopuri legitime de afaceri ale Operatorilor, respectiv selecția Candidaților pentru o recrutare ulterioară în măsura în care Candidatul nu a fost recrutat pentru poziția pentru care a optat inițial.

4.                Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal
4.1           Datele Candidaților sunt folosite în următoarele scopuri:
4.1.1        Datele dvs. de contact și Datele dvs. de bază sunt utilizate de către Operatori pentru a vă trimite notificări, pentru a vă putea contacta în vederea stabiliri unui interviu sau pentru a vă cere detalii suplimentare unde este cazul, pentru a vă comunica rezultatul interviului sau procesului de recrutare și/sau pentru a vă contacta ulterior pentru recrutare pe o altă poziție decât cea pentru care ați aplicat sau pe o poziție similară.
4.1.2        Datele dvs. de bază și Datele dvs. din CV sunt utilizate de către Operatori în vederea analizei și selecției Candidaților pentru interviuri și / sau în vederea recrutării ulterioare pentru o altă poziție decât cea pentru care ați aplicat sau pe o poziție similară.
4.2           Datele Candidaților sunt supuse următoarelor categorii de activități de prelucrare: stocare, consultare, colectare, analiză și modificare.

5.              Divulgarea datelor dvs. cu caracter personal
5.1            Este posibil să divulgăm datele dvs. cu caracter personal către terțe părți de încredere cum ar fi: agenții și furnizorii noștri, inclusiv cei care ne furnizează servicii tehnice, cum ar fi analize de date, găzduire și asistență tehnică; consultanții noștri profesionali și auditorii noștri; instanțe, autorități de reglementare, administrații publice și autorități de aplicare a legii, locale sau străine. O lista completa a terţilor către care divulgam datele dvs. cu caracter personal poate fi obţinută în mod gratuit, prin intermediul unei cereri scrise trimise la adresa: hr@akta.ro

6.              Transferul datelor cu caracter personal în ţări terţe
6.1            Nu transferam datele dvs. cu caracter personal în ţări aflate în afara Spaţiului Economic European. În cazul în care un astfel de transfer va deveni necesar, vom actualiza această Politică de Confidențialitate şi vă vom anunţa în timp util. În orice caz, în cazul oricărui transfer către o ţară terţă, înainte de a transfera efectiv datele cu caracter personal, ne vom asigura de următoarele:
6.1.1        existenţa unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al protecţiei datelor cu caracter personal în ţara către care dorim să transferam datele; sau
6.1.2        încheierea cu destinatarul datelor a unor garanţii contractuale adecvate care să asigure siguranţa datelor dvs. cu caracter personal, drepturile şi interesele dumneavoastră.

7.                Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
7.1             Ca regulă generală, vă păstrăm datele cu caracter personal atâta timp cât este necesar (a) pe durata procesului de recrutare, (b) pentru a respecta legea sau (c) în contextul unei acțiuni în instanță sau a unei investigații în care Operatorii sunt implicaţi.
7.2             După expirarea duratei menționate la articolul 7.1 de mai sus, vom păstra Datele Candidaţilor pe o perioadă de cinci (5) ani.

8.                Ce nivel de siguranță asigurăm pentru datele dvs. cu caracter personal?
8.1             Operatorii utilizează o gamă largă de măsuri și tehnologii de securitate pentru a vă proteja datele cu caracter personal de accesul, utilizarea, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizată, în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor.
8.2             De exemplu, atunci când divulgăm datele dvs. personale cu furnizorii externi conform articolului 5 de mai sus, încheiem un acord în scris care obligă furnizorii să păstreze confidențialitatea informațiilor dvs. și să instituie măsuri de securitate adecvate pentru a vă menține informațiile în siguranță.

9.                Drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
9.1           Aveți dreptul:
9.1.1        să solicitați de la oricare dintre Operatori informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv să primiți o copie a datelor dvs. cu caracter personal;
9.1.2        să solicitați rectificarea și/sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
9.1.3        să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal sau să obiectați împotriva prelucrării;
9.1.4        să solicitați primirea sau transmiterea către o altă organizație, într-o formă prelucrabilă electronic, a datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Operatorilor; și
9.1.5        să depuneți plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, dacă sunteți de părere că drepturile dvs. privind protecția datelor sunt încălcate.
9.2           Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne comunicați acest lucru, contactându-ne la adresa: hr@akta.ro

10.             Ce se întâmplă dacă nu doriți să ne furnizați datele dvs. cu caracter personal?
10.1          Dacă alegeți să nu ne furnizați datele dvs. cu caracter personal sau vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale de către noi vom respecta această alegere în conformitate cu obligațiile legale. Acest lucru înseamnă, însă, că nu putem realiza acțiunile necesare pentru atingerea scopurilor de prelucrare descrise mai sus la secțiunea ”Scopul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal” oferite prin interacțiunea cu Pagina Web.
10.2          Operatorii pot fi obligaţi sau pot avea dreptul să vă păstreze datele, pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare ce le revin și pentru a-și proteja sau exercita propriile drepturi și interese legale.

11.             Responsabilul cu protecția datelor
11.1          Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau dacă aveți nevoie de informații suplimentare, contactați Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Operatorilor, la următoarea adresă: dpo@akta.ro.

AKTA este marca inregistrata Digital Cable Systems SA. Digital Cable Systems SA este parte a grupului PineBridge Investments. © 2007 - 2021 akta.ro. Toate drepturile rezervate.